top of page

Kafa'mız

"...kafaya koyduk!"

      

 

 

İnsanoğlu hayatını, olduğu ve seçtikleri etrafında yaşarken, neyi yapıp neyi yapamayacağını sürekli muhakeme etme durumda kalıyor. Muhakeme sonunda elde pozitif veriler var ise ve genel olarak iyi kanısına erişilmiş ise, insanoğluna bu yetiyor. Ancak tutarlılık hastalığına düşmüş ve genel iyinin ne olduğunu anlamamış insanlar için, lastik daha yola çıkmadan patlak veriyor.

 

Bu durumdan hareketle sanatın insanoğlunu iyileştireceği, toplumsal barış ve refah sağlayacağına olan naif inancımız, bizi her geçen gün dar bir boğazdan geçmeye zorlasa da,  hayatımızın her saniyesinde inancımızı koruyup, kaynak aramayı kafamıza koyduk. Bu uğraşı, gençliğin verdiği güçlü, etkin ve yetkin olma arzularına kapılmadan  yapmayı yeğlerken, toplumsal bir varlık olan insanın ne olduğunu sürekli gözlemlemekteyiz.

İşte bu gözlem bize "bir şeyler yapmalı, söylemeli, bağırmalı,yazmalı,çizmeli,kafa patlatmalı sanat ile bunu ilmik ilmik işlemeli." gayesini filizlendirdi.

     İlk iş olarak"cins olmanın" vahim tablosunu Testosteron oyunu ile dışa vurduk. 

 

İnancımıza entegre etmek istediğimiz, cümleler ile bastırılmış, tarihte yaşamdan, yakın tarihte siyasetten, günümüzde akıldan soyutlanmış veya soyutlanmaya çalışılmış her eylemin, durumun, olgu ve ürünün karşısında olmayı kafaya koyduk...

 

 

"Kafasında entelektüel kaygıdan başka bir derdi olmayan bizlerin, öncelikle kendimize saygıdan hareketle yaptığımız işin ciddiyet ve disiplininden kopmadan oyunlar ortaya koyarken, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu alkışlarıyla  anlatan seyircilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz."

 

bottom of page